HP Vi điều khiển

HP Vi điều khiển

ĐIỂM CHUYÊN CẦN VÀ GIỮA KỲ HP KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Chuyên cần KT Giữa kỳ Thi lần 1
1 3951070015 Đặng Quốc Công 15/05/1998 0 4 2
2 3951070030 Võ Ngọc Anh 07/11/1998 2 0 5
3 3951070046 Nguyễn Xuân Nguyên 21/12/1998 8 4 0
4 3951070059 Phạm Minh Chính 10/01/1998 10 10 5
5 3951070072 Dương Ngọc Huy 18/04/1998 6 7 3
6 3951070076 Hoàng Hồng Hưng 19/02/1998 10 5 6
7 3951070090 Đỗ Tấn Hiệu 19/09/1998 0 0 2
8 3951070092 Mạc Kim Thịnh 08/11/1998 0 0 2
9 3951070108 Võ Quốc Phước 30/03/1998 0 6 3
10 3951070117 Đoàn Thanh Thái 13/03/1998 4 4 6
11 3951070121 Lê Ngọc Dương 10/01/1998 6 0 3
12 3951070143 Phan Văn Huy 06/07/1998 10 6 3
13 3951070144 Đoàn Ngọc Hoài 16/07/1997 6 7 6
14 3951070148 Nguyễn Tấn Thiên 30/11/1998 10 5 5
15 3951070162 Phạm Ngọc Hơn 01/10/1998 0 0 0
16 3951070166 Trần Thoại Phương 08/09/1998 10 6 0
17 3951070174 Lê Nguyễn Quốc Đạt 07/05/1998 4 0 2
18 4051070023 Hoàng Huy 20/03/1998 8 0 6
19 4051070073 Lê Ngọc Sang 11/12/1999 10 4 2
20 4051070082 Nguyễn Ngọc Bá 19/06/1999 2 0 0
21 4051070091 Trần Phú 03/08/1999 8 0 6
22 4051070100 Bùi Tấn Đạt 20/03/1999 10 8 8
23 4151170001 Lê Phương Bảo 22/02/2000 10 4 2
24 4151170005 Nguyễn Mai Nhẫn 16/05/2000 8 4 4
25 4151170011 Huỳnh Quang Huy 22/06/2000 8 0 5
26 4151170024 Nguyễn Văn Khương 18/03/2000 4 0 0
27 4151170026 Phạm Trung Hậu 16/01/2000 4 0 3
28 4151170028 Nguyễn Thanh Hậu 13/03/1999 2 0 0
29 4151170041 Phạm Đình Lộc 01/02/2000 10 8 4
30 4151170042 Lê Quốc Huy 03/01/2000 8 8 8
31 4151170045 Lê Hoài Bảo 12/10/2000 10 10 8
32 4151170046 Nguyễn Văn Thắng 18/08/2000 4 0 0
33 4151170053 Nguyễn Ngọc Linh 06/01/2000 8 0 0
34 4151170066 Trang Văn Trung 24/02/2000 10 0 0
35 4151170071 Nguyễn Trường Viên 10/10/2000 10 5 4
36 4151170078 Phạm Minh Huy 22/08/2000 6 0 2
37 4151170079 Nguyễn Đình Huy 20/03/2000 10 0 2
38 4151170083 Trần Hữu Quốc Tuấn 05/11/2000 6 0 0
39 4151170087 Nguyễn Tiến Lực 15/08/2000 6 0 5
40 4151170093 Nguyễn Vũ Duy 02/01/1996 8 4 2
41 4151170096 Nguyễn Trịnh Thành Nhân 02/01/1997 6 0 2
42 4151170099 Trần Minh Trí 26/07/2000 0 0 5
43 4151170100 Trần Minh Thiện 09/09/2000 0 0 0
44 4151170102 Lê Nguyên Khang 14/03/2000 10 0 7
45 4151170107 Trần Đình Phúc 26/09/2000 10 0 4
46 4151170109 Đỗ Lê King 06/11/2000 4 0 6
47 4251170025 Nguyễn Hữu Đệ 16/02/1997 8 0 0
48 425L070002 Lê Tiến Đạt 28/06/1993 2 6 6

 

Theo dõi chuyên cần và giữa kỳ link

Tập bài giảng vi điều khiển 2021

Giáo trình vi điều khiển – Tống văn on link

Bài lập trình giao tiếp ngoại vi mẫu 

Phần mềm

Phần mềm Protues

Phần mềm Keil C

Phần mềm IDE Arduino

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *