HP Vi điều khiển

HP Vi điều khiển

ĐIỂM CHUYÊN CẦN VÀ GIỮA KỲ HP KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN

BẢNG ĐIỂM
Học kỳ 2 Năm học 2020-2021     Khoa: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Học phần: Kỹ thuật vi điều khiển     Lớp: Kỹ thuật điện K41A(Mã: 11631011811 )
Giảng viên: Đỗ Văn Cần
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Chuyên cần KT Giữa kỳ Thi lần 1 Điểm HP lần 1 Điểm HP Loại Lớp
1 3951070015 Đặng Quốc Công 15/05/1998 0 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
2 3951070030 Võ Ngọc Anh 07/11/1998 2 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
3 3951070046 Nguyễn Xuân Nguyên 21/12/1998 8 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
4 3951070059 Phạm Minh Chính 10/01/1998 10 10 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
5 3951070072 Dương Ngọc Huy 18/04/1998 6 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
6 3951070076 Hoàng Hồng Hưng 19/02/1998 10 5 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
7 3951070090 Đỗ Tấn Hiệu 19/09/1998 0 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
8 3951070092 Mạc Kim Thịnh 08/11/1998 0 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
9 3951070108 Võ Quốc Phước 30/03/1998 0 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
10 3951070117 Đoàn Thanh Thái 13/03/1998 4 4 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
11 3951070121 Lê Ngọc Dương 10/01/1998 6 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
12 3951070143 Phan Văn Huy 06/07/1998 10 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
13 3951070144 Đoàn Ngọc Hoài 16/07/1997 6 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
14 3951070148 Nguyễn Tấn Thiên 30/11/1998 10 5 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
15 3951070162 Phạm Ngọc Hơn 01/10/1998 0 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
16 3951070166 Trần Thoại Phương 08/09/1998 10 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
17 3951070174 Lê Nguyễn Quốc Đạt 07/05/1998 4 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
18 4051070023 Hoàng Huy 20/03/1998 8 0 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
19 4051070073 Lê Ngọc Sang 11/12/1999 10 0 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
20 4051070082 Nguyễn Ngọc Bá 19/06/1999 2 0 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
21 4051070091 Trần Phú 03/08/1999 8 0 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
22 4051070100 Bùi Tấn Đạt 20/03/1999 10 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
23 4151170001 Lê Phương Bảo 22/02/2000 10 0 Kỹ thuật điện K41A
24 4151170005 Nguyễn Mai Nhẫn 16/05/2000 8 4 Kỹ thuật điện K41A
25 4151170011 Huỳnh Quang Huy 22/06/2000 8 0 Kỹ thuật điện K41A
26 4151170024 Nguyễn Văn Khương 18/03/2000 4 0 Kỹ thuật điện K41A
27 4151170026 Phạm Trung Hậu 16/01/2000 4 0 Kỹ thuật điện K41A
28 4151170028 Nguyễn Thanh Hậu 13/03/1999 2 0 Kỹ thuật điện K41A
29 4151170041 Phạm Đình Lộc 01/02/2000 10 8 Kỹ thuật điện K41A
30 4151170042 Lê Quốc Huy 03/01/2000 8 8 Kỹ thuật điện K41A
31 4151170045 Lê Hoài Bảo 12/10/2000 10 10 Kỹ thuật điện K41A
32 4151170046 Nguyễn Văn Thắng 18/08/2000 4 0 Kỹ thuật điện K41A
33 4151170053 Nguyễn Ngọc Linh 06/01/2000 8 0 Kỹ thuật điện K41A
34 4151170066 Trang Văn Trung 24/02/2000 10 0 Kỹ thuật điện K41B
35 4151170071 Nguyễn Trường Viên 10/10/2000 10 0 Kỹ thuật điện K41B
36 4151170078 Phạm Minh Huy 22/08/2000 6 0 Kỹ thuật điện K41B
37 4151170079 Nguyễn Đình Huy 20/03/2000 10 0 Kỹ thuật điện K41B
38 4151170083 Trần Hữu Quốc Tuấn 05/11/2000 6 0 Kỹ thuật điện K41B
39 4151170087 Nguyễn Tiến Lực 15/08/2000 6 0 Kỹ thuật điện K41B
40 4151170093 Nguyễn Vũ Duy 02/01/1996 8 0 Kỹ thuật điện K41B
41 4151170096 Nguyễn Trịnh Thành Nhân 02/01/1997 6 0 Kỹ thuật điện K41B
42 4151170099 Trần Minh Trí 26/07/2000 0 0 Kỹ thuật điện K41B
43 4151170100 Trần Minh Thiện 09/09/2000 0 0 Kỹ thuật điện K41B
44 4151170102 Lê Nguyên Khang 14/03/2000 10 0 Kỹ thuật điện K41B
45 4151170107 Trần Đình Phúc 26/09/2000 10 0 Kỹ thuật điện K41B
46 4151170109 Đỗ Lê King 06/11/2000 4 0 Kỹ thuật điện K41B
47 4251170025 Nguyễn Hữu Đệ 16/02/1997 8 0 Kỹ thuật điện K42
48 425L070002 Lê Tiến Đạt 28/06/1993 2 6 Kỹ thuật Điện, Điện tử (CĐ-ĐH) K42

Thang điểm:

  • Vẽ mạch nguyên lý đúng 2đ
  • Chương trình đúng, mô phỏng chạy đúng theo yêu cầu 3đ
  • Giải thích phần cứng 2 câu đúng 2đ
  • Giải thích phần mềm 3 câu đúng 3 đ

Câu 1.   Viết chương trình mô phỏng giao tiếp họ 8051 với 8 LED đơn sáng dần từ giữa ra 2 bên cách nhau 1s sử dụng timer 0, chế độ 16 bít?

Câu 2.   Viết chương trình mô phỏng giao tiếp họ 8051 với nút nhấn START đóng RELAY và STOP mở RELAY.

Câu 3.   Viết chương trình mô phỏng giao tiếp họ 8051 16 nút nhấn PHÍM MATRIX, mỗi nút nhấn là một đèn LED được sáng lên.

Câu 4.   Viết chương trình mô phỏng họ 8051 tạo ra XUNG VUÔNG có tần số 10KHz. Sử dụng ngắt TIMER 1.

Câu 5.   Viết chương trình mô phỏng giao tiếp họ 8051 với 02 LED 7 đoạn đến tiến từ 00-99

Câu 6.   Viết chương trình mô phỏng giao tiếp họ 8051 với LED MATRIX hiện thị ký tự A.

Câu 7.   Viết chương trình mô phỏng giao tiếp họ 8051 với LCD hiện thị ký tự A.

Câu 8.   Viết chương trình mô phỏng họ 8051 phát xung PWM 10%, 20%…100% lặp lại.

Câu 9.   Viết chương trình mô phỏng giao tiếp họ 8051 với động cơ bước quay thuận góc 45 độ. Tốc độ 1s/bước.

Câu 10.  Viết chương trình mô phỏng giao tiếp họ 8051 với ADC để đo nhiệt độ qua LM35.

Câu 11.  Thực hiện trên Board mạch Arduino.

Theo dõi chuyên cần và giữa kỳ link

Tập bài giảng vi điều khiển 2021

Giáo trình vi điều khiển – Tống văn on link

Bài lập trình giao tiếp ngoại vi mẫu 

Phần mềm

Phần mềm Protues

Phần mềm Keil C

Phần mềm IDE Arduino

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *