Thí nghiệm điều khiển Logic

Thí nghiệm điều khiển Logic

CÔNG BỐ ĐIỆM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN LOGIC

Mọi ý kiến gửi về dvcan@qnu.edu.vn trước ngày 7/6/2021

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Thi lần 1
1 3951070061 Nguyễn Hữu Thông 14/10/1998 4
2 3951070072 Dương Ngọc Huy 18/04/1998 4
3 3951070190 Vilaysone Homeliengnam 04/05/1997 5
4 4051070004 Lê Quang Ý 03/05/1999 0
5 4051070007 Đinh Hoài Linh 17/06/1999 9
6 4051070009 Nguyễn Thành Lợi 06/08/1999 8
7 4051070011 Nguyễn Văn Trung 19/07/1999 10
8 4051070016 Trần Hồng Sơn 04/02/1999 0
9 4051070020 Nguyễn Hữu Biên 10/04/1999 7
10 4051070022 Trần Thanh Tâm 03/01/1999 7
11 4051070023 Hoàng Huy 20/03/1998 6
12 4051070024 Lâm Thiện Toán 08/11/1996 9
13 4051070026 Hoàng Ngọc Hùng 24/08/1999 10
14 4051070037 Trần Trọng Bình 15/05/1999 7
15 4051070043 Mai Tiến Lộc 26/01/1999 8
16 4051070046 Ngô Đăng Phương 20/09/1999 7
17 4051070047 Phạm Đức Hiếu 11/10/1999 7
18 4051070048 Huỳnh Thanh Nam 04/09/1999 9
19 4051070049 Nguyễn Chí Đại 03/11/1999 6
20 4051070051 Trần Thành Khải 04/01/1999 0
21 4051070052 Mạc Kim Khôi 12/10/1999 0
22 4051070053 Nguyễn Hữu Định 18/03/1999 9
23 4051070058 Vũ Duy Linh 06/01/1999 10
24 4051070062 Võ Xuân Trường 08/08/1999 7
25 4051070071 Trần Nhật Huy 20/11/1999 7
26 4051070075 Nguyễn Đôn Tuệ 16/02/1998 8
27 4051070082 Nguyễn Ngọc Bá 19/06/1999 0
28 4051070090 Huỳnh Văn Quyền 21/02/1999 7
29 4051070091 Trần Phú 03/08/1999 7
30 4051070092 Nguyễn Công Thịnh 27/02/1999 10
31 4051070096 Hồ Đình Phương 01/06/1999 9
32 4051070097 Võ Văn Thành 11/06/1999 8
33 4051070098 Lê Minh Trung 29/03/1999 6
34 4051070101 Phạm Ngọc Sơn 04/01/1998 8
35 4051070102 Nguyễn Thành Hiến 10/04/1999 9
36 4051070103 Nguyễn Thương Tín 12/02/1998 6
37 4051070104 Hà Văn Ẩn 18/08/1999 8
38 4051070106 Nguyễn Đắc Luân 16/10/1999 7
39 4051070107 Trần Đặng Tấn Thiết 02/03/1999 7
40 4051070109 Cao Minh Trí 29/07/1999 7
41 4051070110 Nguyễn Đăng Khải 16/01/1999 7
42 4051070116 Đoàn Minh Điệp 25/09/1999 7
43 4051070117 Ngô Bùi Đại Lợi 27/08/1999 10
44 4051070122 Ngô Anh Việt 02/03/1999 7
45 4051070124 Hồ Trung Tuyến 27/11/1999 9
46 4051070126 Ngô Lê Tuấn Kiệt 25/12/1999 6
47 4051070127 Nguyễn Văn Tùng 08/10/1999 7
48 4051070128 Nguyễn Trung Tài 10/11/1999 6
49 4051070133 Nguyễn Anh Hùng 24/03/1996 9
50 4051070137 Nguyễn Võ Chinh 10/11/1999 7
51 4051070141 Nguyễn Tấn Công 19/05/1999 7
52 425L070002 Lê Tiến Đạt 28/06/1993 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *