HP Truyền động điện

HP Truyền động điện

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Chuyên
cần
Giữa
kỳ
1 3851070213 Đặng Mậu Thiên Văn 20/7/1997 0 0
2 3951070030 Võ Ngọc Anh 07/11/1998 5 2
3 3951070160 Lương Thanh Phong 27/08/1997 8 7
4 4051070020 Nguyễn Hữu Biên 10/04/1999 2 5
5 4051070022 Trần Thanh Tâm 03/01/1999 4 2
6 4051070023 Hoàng Huy 20/03/1998 6 5
7 4051070049 Nguyễn Chí Đại 03/11/1999 8 4
8 4051070050 Trần Tuấn Dũng 15/02/1999 2 0
9 4051070082 Nguyễn Ngọc Bá 19/06/1999 4 0
10 4051070091 Trần Phú 03/08/1999 4 5
11 4051070102 Nguyễn Thành Hiến 10/04/1999 6 5
12 4051070107 Trần Đặng Tấn Thiết 02/03/1999 10 6
13 4051070109 Cao Minh Trí 29/07/1999 6 0
14 4051070110 Nguyễn Đăng Khải 16/01/1999 10 7
15 4051070126 Ngô Lê Tuấn Kiệt 25/12/1999 2 0
16 4051070127 Nguyễn Văn Tùng 08/10/1999 8 2
17 4051070141 Nguyễn Tấn Công 19/05/1999 10 4
18 4151170010 Võ Thanh Nam 04/05/2000 8 6
19 4151170012 Mai Vũ Cường 26/06/2000 10 7
20 4151170013 Hồ Phước Định 01/02/2000 10 6
21 4151170015 Nguyễn Văn Nhật 10/02/2000 10 5
22 4151170017 Đỗ Thành Chơn 11/04/2000 7 10
23 4151170018 Võ Công Danh 12/11/2000 10 6
24 4151170019 Nguyễn Trương Tấn Hiếu 20/05/1999 10 10
25 4151170020 Huỳnh Quốc Cường 06/06/2000 10 10
26 4151170023 Trần Duy Trung 08/02/2000 10 6
27 4151170024 Nguyễn Văn Khương 18/03/2000 8 9
28 4151170029 Huỳnh Anh Đẩu 20/01/2000 10 10
29 4151170031 Bùi Văn Mẫn 29/01/1997 10 7
30 4151170032 Võ Quang Chánh 16/10/2000 9 8
31 4151170033 Dương Văn Quang 18/12/2000 10 8
32 4151170036 Lê Công Thành 09/10/2000 8 9
33 4151170040 Nguyễn Lê Hưng 18/07/2000 10 8
34 4151170041 Phạm Đình Lộc 01/02/2000 8 8
35 4151170042 Lê Quốc Huy 03/01/2000 10 10
36 4151170048 Trần Sĩ Nguyên 28/09/1999 8 9
37 4151170056 Nguyễn Quốc Bảo 27/07/2000 7 5
38 4151170059 Huỳnh Anh Đô 12/09/2000 10 7
39 4151170060 Huỳnh Anh Quốc 13/10/2000 4 0
40 4151170065 Nguyễn Thành Quy 17/09/2000 10 7
41 4151170068 Nguyễn Thanh Tùng 03/11/2000 10 8
42 4151170069 Huỳnh Văn Công 21/09/1999 10 7
43 4151170070 Huỳnh Văn Thường 01/10/2000 10 7
44 4151170071 Nguyễn Trường Viên 10/10/2000 10 6
45 4151170077 Nguyễn Thành Tín 25/09/2000 10 7
46 4151170080 Trần Nguyễn Hoàng Khanh 30/01/2000 8 7
47 4151170081 Lê Anh Vương 14/04/2000 10 4
48 4151170084 Phạm Thế Khải 21/10/2000 10 7
49 4151170085 Nguyễn Việt Kiên 26/01/2000 10 8
50 4151170086 Đặng Phùng Thanh 04/01/2000 8 2
51 4151170097 Đặng Thành Bảo 09/03/2000 4 5
52 4151170100 Trần Minh Thiện 09/09/2000 4 0
53 4151170102 Lê Nguyên Khang 14/03/2000 9 5
54 4151170103 Đặng Trung Nghĩa 28/10/2000 10 7
55 4151170115 Soukkaseum Douangpanya Douangpanya 05/03/1999 8 6

 

Mọi ý kiến gửi về Email: dvcan@ftt.edu.vn.

MỘT SỐ ĐỀ MẪU CÁC NĂM TRƯỚC THAM KHẢO

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *