Đồ án tốt nghiệp K39

Đồ án tốt nghiệp K39

LỊCH LÀM VIỆC NHÓM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Mẫu trình bày đồ án tốt nghiệp

https://docs.google.com/a/qnu.edu.vn/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cW51LmVkdS52bnxnb29nbGUtY29tfGd4OjY5MzQ1ODFhZTgyYzQ0OGQ

Tất cả các SV làm đồ án Tốt nghiệp bắt buột phải có mặt (cả ngày) tại P101A7 hàng tuần để kiểm tra tiến độ công việc đồ án. 

 

Tuần số 2 ngày 16/11/2020

Tuần số 1 : ngày 9/11/2020

Đề cương đã được duyệt


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *