Thí nghiệm thực hành Vi điều khiển

Thí nghiệm thực hành Vi điều khiển

Tài liệu thực hành

KẾT QUẢ THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Thi lần 1
1 3951070042 Trần Nguyễn Ngọc Nguyên 27/11/1998 0,0
2 3951070046 Nguyễn Xuân Nguyên 21/12/1998 5,0
3 3951070058 Nguyễn Viết Trọng 23/08/1998 7,0
4 3951070059 Phạm Minh Chính 10/01/1998 10,0
5 3951070101 Nguyễn Phan Duy Tấn 16/07/1998 0,0
6 3951070108 Võ Quốc Phước 30/03/1998 6,0
7 3951070117 Đoàn Thanh Thái 13/03/1998 6,0
8 3951070121 Lê Ngọc Dương 10/01/1998 5,0
9 3951070144 Đoàn Ngọc Hoài 16/07/1997 6,0
10 3951070164 Võ Minh Tân 16/06/1998 6,0
11 3951070172 Ngô Tấn Lực 06/03/1998 0,0
12 3951070174 Lê Nguyễn Quốc Đạt 07/05/1998 7,0
13 3951070177 Đặng Quang Vinh 06/01/1998 6,0
14 3951070190 Vilaysone Homeliengnam 04/05/1997 5,0
15 4051070049 Nguyễn Chí Đại 03/11/1999 5,0
16 4051070082 Nguyễn Ngọc Bá 19/06/1999 0,0
17 4051070141 Nguyễn Tấn Công 19/05/1999 7,0
18 4151170001 Lê Phương Bảo 22/02/2000 7,0
19 4151170005 Nguyễn Mai Nhẫn 16/05/2000 0,0
20 4151170011 Huỳnh Quang Huy 22/06/2000 7,0
21 4151170014 Lý Nguyên Giác 22/09/2000 5,0
22 4151170022 Huỳnh Phan Ngọc Thịnh 31/01/2000 9,0
23 4151170026 Phạm Trung Hậu 16/01/2000 5,0
24 4151170028 Nguyễn Thanh Hậu 13/03/1999 0,0
25 4151170041 Phạm Đình Lộc 01/02/2000 7,0
26 4151170042 Lê Quốc Huy 03/01/2000 9,0
27 4151170045 Lê Hoài Bảo 12/10/2000 10,0
28 4151170051 Đinh Văn Hào 01/01/2000 4,0
29 4151170053 Nguyễn Ngọc Linh 06/01/2000 4,0
30 4151170066 Trang Văn Trung 24/02/2000 2,0
31 4151170071 Nguyễn Trường Viên 10/10/2000 9,0
32 4151170072 Lê Thịnh Phát 31/10/2000 0,0
33 4151170078 Phạm Minh Huy 22/08/2000 3,0
34 4151170079 Nguyễn Đình Huy 20/03/2000 3,0
35 4151170082 Nguyễn Văn Quang 18/04/2000 8,0
36 4151170085 Nguyễn Việt Kiên 26/01/2000 6,0
37 4151170087 Nguyễn Tiến Lực 15/08/2000 3,0
38 4151170093 Nguyễn Vũ Duy 02/01/1996 8,0
39 4151170096 Nguyễn Trịnh Thành Nhân 02/01/1997 0,0
40 4151170099 Trần Minh Trí 26/07/2000 3,0
41 4151170102 Lê Nguyên Khang 14/03/2000 4,0
42 4151170103 Đặng Trung Nghĩa 28/10/2000 7,0
43 4151170104 Huỳnh Nhật Thao 17/09/2000 10,0
44 4151170107 Trần Đình Phúc 26/09/2000 4,0
45 4151170109 Đỗ Lê King 06/11/2000 3,0
46 4151170111 Châu Ngọc Hiển 03/02/2000 7,0
47 4151170112 Hoàng Kim Hưng 25/11/2000 6,0
48 425L070002 Lê Tiến Đạt 28/06/1993 5,0

Tài liệu thực hành
Phần mềm Protues

Phần mềm Keil C

Phần mềm IDE Arduino

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *