HP Mạng TTCN và SCADA

HP Mạng TTCN và SCADA

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Chuyên
cần
Giữa
kỳ
1 3951070030 Võ Ngọc Anh 07/11/1998 0 0
2 3951070046 Nguyễn Xuân Nguyên 21/12/1998 0 0
3 3951070132 Đặng Thanh Sang 21/02/1998 0 0
4 3951070144 Đoàn Ngọc Hoài 16/07/1997 5 0
5 3951070172 Ngô Tấn Lực 06/03/1998 0 0
6 3951070174 Lê Nguyễn Quốc Đạt 07/05/1998 0 0
7 4051070007 Đinh Hoài Linh 17/06/1999 10 10
8 4051070009 Nguyễn Thành Lợi 06/08/1999 8 9
9 4051070016 Trần Hồng Sơn 04/02/1999 8 0
10 4051070017 Trương Văn Phú 30/11/1999 8 10
11 4051070021 Huỳnh Thanh Long 06/05/1998 8 10
12 4051070023 Hoàng Huy 20/03/1998 10 5
13 4051070024 Lâm Thiện Toán 08/11/1996 8 9
14 4051070025 Nguyễn Thanh Huy 30/10/1999 10 9
15 4051070033 Đặng Minh Quang 01/10/1999 10 10
16 4051070037 Trần Trọng Bình 15/05/1999 10 9
17 4051070039 Nguyễn Hữu Nhơn 28/04/1999 9 10
18 4051070041 Đồng Ngọc Vũ 29/05/1999 10 10
19 4051070043 Mai Tiến Lộc 26/01/1999 8 10
20 4051070046 Ngô Đăng Phương 20/09/1999 10 10
21 4051070048 Huỳnh Thanh Nam 04/09/1999 10 7
22 4051070049 Nguyễn Chí Đại 03/11/1999 10 7
23 4051070058 Vũ Duy Linh 06/01/1999 10 10
24 4051070062 Võ Xuân Trường 08/08/1999 6 7
25 4051070067 Đặng Xuân Phi 17/09/1999 6 7
26 4051070068 Phạm Thành Tâm 25/10/1999 8 10
27 4051070071 Trần Nhật Huy 20/11/1999 6 9
28 4051070073 Lê Ngọc Sang 11/12/1999 8 8
29 4051070075 Nguyễn Đôn Tuệ 16/02/1998 10 10
30 4051070082 Nguyễn Ngọc Bá 19/06/1999 4 0
31 4051070087 Nguyễn Hồng Dương 28/07/1999 4 7
32 4051070091 Trần Phú 03/08/1999 6 8
33 4051070092 Nguyễn Công Thịnh 27/02/1999 10 7
34 4051070096 Hồ Đình Phương 01/06/1999 10 9
35 4051070097 Võ Văn Thành 11/06/1999 10 8
36 4051070098 Lê Minh Trung 29/03/1999 10 8
37 4051070100 Bùi Tấn Đạt 20/03/1999 10 10
38 4051070101 Phạm Ngọc Sơn 04/01/1998 10 9
39 4051070102 Nguyễn Thành Hiến 10/04/1999 10 9
40 4051070103 Nguyễn Thương Tín 12/02/1998 10 10
41 4051070105 Nguyễn Đức Tính 07/06/1999 10 7
42 4051070107 Trần Đặng Tấn Thiết 02/03/1999 10 10
43 4051070109 Cao Minh Trí 29/07/1999 8 5
44 4051070110 Nguyễn Đăng Khải 16/01/1999 10 8
45 4051070116 Đoàn Minh Điệp 25/09/1999 10 10
46 4051070118 Trịnh Văn Hùng 02/09/1999 10 10
47 4051070122 Ngô Anh Việt 02/03/1999 10 10
48 4051070126 Ngô Lê Tuấn Kiệt 25/12/1999 2 6
49 4051070127 Nguyễn Văn Tùng 08/10/1999 10 8
50 4051070128 Nguyễn Trung Tài 10/11/1999 10 8
51 4051070130 Phan Hồng Hồi 10/05/1999 7 7
52 4051070136 Huỳnh Đỗ Truyền 26/12/1999 10 8
53 4051070137 Nguyễn Võ Chinh 10/11/1999 9 9
54 4051070139 Nguyễn Chí Nghĩa 18/03/1999 10 10
55 4051070141 Nguyễn Tấn Công 19/05/1999 10 5
56 405L070011 Hà Đức Toàn 27/04/1993 4 0

mọi ý kiến gửi email dvcan@ftt.edu.vn

Mọi ý kiến trước khi gửi điểm cho Trung tâm phản hồi trước 3/4/2021 qua Email dvcan@ftt.edu.vn

Phần mềm TIAPortal V16:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *