HP Vi điều khiển

HP Vi điều khiển

KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN

Thông báo: thầy bận việc nên sáng  tiết 1,2 ngày 12/4/2021 Lớp nghỉ học phần này

Theo dõi chuyên cần và giữa kỳ link

Tập bài giảng vi điều khiển 2021

Giáo trình vi điều khiển – Tống văn on link

Phần mềm

Phần mềm Protues

Phần mềm Keil C

Phần mềm IDE Arduino

TT Mã SV Họ và tên Ng/Sinh Tên lớp
1 3951070046 Nguyễn Xuân Nguyên 21/12/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
2 3951070059 Phạm Minh Chính 10/01/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
3 3951070072 Dương Ngọc Huy 18/04/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
4 3951070076 Hoàng Hồng Hưng 19/02/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
5 3951070090 Đỗ Tấn Hiệu 19/09/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
6 3951070092 Mạc Kim Thịnh 08/11/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
7 3951070108 Võ Quốc Phước 30/03/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
8 3951070117 Đoàn Thanh Thái 13/03/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
9 3951070121 Lê Ngọc Dương 10/01/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
10 3951070143 Phan Văn Huy 06/07/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
11 3951070144 Đoàn Ngọc Hoài 16/07/1997 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
12 3951070148 Nguyễn Tấn Thiên 30/11/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
13 3951070162 Phạm Ngọc Hơn 01/10/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
14 3951070166 Trần Thoại Phương 08/09/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
15 3951070174 Lê Nguyễn Quốc Đạt 07/05/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
16 4051070023 Hoàng Huy 20/03/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
17 4051070073 Lê Ngọc Sang 11/12/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
18 4051070082 Nguyễn Ngọc 19/06/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
19 4051070091 Trần Phú 03/08/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
20 4051070100 Bùi Tấn Đạt 20/03/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
21 4151170001 Lê Phương Bảo 22/02/2000 Kỹ thuật điện K41A
22 4151170005 Nguyễn Mai Nhẫn 16/05/2000 Kỹ thuật điện K41A
23 4151170007 Nguyễn Hữu Tài 09/09/2000 Kỹ thuật điện K41A
24 4151170008 Lê Hoàng Năng 30/08/2000 Kỹ thuật điện K41A
25 4151170011 Huỳnh Quang Huy 22/06/2000 Kỹ thuật điện K41A
26 4151170024 Nguyễn Văn Khương 18/03/2000 Kỹ thuật điện K41A
27 4151170026 Phạm Trung Hậu 16/01/2000 Kỹ thuật điện K41A
28 4151170028 Nguyễn Thanh Hậu 13/03/1999 Kỹ thuật điện K41A
29 4151170041 Phạm Đình Lộc 01/02/2000 Kỹ thuật điện K41A
30 4151170042 Lê Quốc Huy 03/01/2000 Kỹ thuật điện K41A
31 4151170045 Lê Hoài Bảo 12/10/2000 Kỹ thuật điện K41A
32 4151170046 Nguyễn Văn Thắng 18/08/2000 Kỹ thuật điện K41A
33 4151170051 Đinh Văn Hào 01/01/2000 Kỹ thuật điện K41A
34 4151170053 Nguyễn Ngọc Linh 06/01/2000 Kỹ thuật điện K41A
35 4151170066 Trang Văn Trung 24/02/2000 Kỹ thuật điện K41B
36 4151170071 Nguyễn Trường Viên 10/10/2000 Kỹ thuật điện K41B
37 4151170078 Phạm Minh Huy 22/08/2000 Kỹ thuật điện K41B
38 4151170079 Nguyễn Đình Huy 20/03/2000 Kỹ thuật điện K41B
39 4151170081 Lê Anh Vương 14/04/2000 Kỹ thuật điện K41B
40 4151170083 Trần Hữu Quốc Tuấn 05/11/2000 Kỹ thuật điện K41B
41 4151170086 Đặng Phùng Thanh 04/01/2000 Kỹ thuật điện K41B
42 4151170087 Nguyễn Tiến Lực 15/08/2000 Kỹ thuật điện K41B
43 4151170093 Nguyễn Vũ Duy 02/01/1996 Kỹ thuật điện K41B
44 4151170097 Đặng Thành Bảo 09/03/2000 Kỹ thuật điện K41B
45 4151170099 Trần Minh Trí 26/07/2000 Kỹ thuật điện K41B
46 4151170100 Trần Minh Thiện 09/09/2000 Kỹ thuật điện K41B
47 4151170102 Lê Nguyên Khang 14/03/2000 Kỹ thuật điện K41B
48 4151170107 Trần Đình Phúc 26/09/2000 Kỹ thuật điện K41B
49 4151170109 Đỗ Lê King 06/11/2000 Kỹ thuật điện K41B
50 4251170025 Nguyễn Hữu Đệ 16/02/1997 Kỹ thuật điện K42
51 425L070002 Lê Tiến Đạt 28/06/1993 Kỹ thuật Điện, Điện tử (CĐ-ĐH) K42

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *