NỒI BÚN PHỞ ĐIỆN QUY NHƠN

NỒI BÚN PHỞ ĐIỆN QUY NHƠN

STT TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ ĐẦU VÀO BÁN RA Bảo Hành
Ngày nhập Số lượng Đơn vị Số lượng Ngày bán Giá bán lẻ Giá lắp đặt
1 Nồi phở 20 lit 20/02/2021 1 Cái         2.800.000            3.100.000 3 Năm
2 Nồi phở 30 lít 20/02/2021 1  Cái         3.500.000            3.800.000 3 Năm
3 Nồi phở 40 lít 21/02/2021 1  Cái         4.100.000            4.400.000 3 Năm
4 Nồi phở 50 lít 22/02/2021 1  Cái         4.700.000            5.000.000 3 Năm
5 Nồi phở 60 lít 23/02/2021 1  Cái         5.200.000            5.600.000 3 Năm
6 Nồi phở 70 lít 24/02/2021 1  Cái         5.900.000            6.300.000 3 Năm
7 Nồi phở 80 lít 25/02/2021 1  Cái         6.400.000            6.800.000 3 Năm
8 Nồi phở 90 lít 20/02/2021 1  Cái         7.100.000            7.600.000 3 Năm
9 Nồi phở 100 lít 20/02/2021 1  Cái         7.900.000            8.500.000 3 Năm
10 Nồi phở 110 lít 20/02/2021 1  Cái         8.500.000            9.200.000 3 Năm
11 Nồi phở 120 lít 20/02/2021 1  Cái         9.200.000          10.000.000 3 Năm
12 Trụng phở tròn D200 20/02/2021 1  Cái            200.000                           – 3 Năm
13 Nồi cháo 30 lít 20/02/2021 1  Cái         4.600.000            4.800.000 3 Năm
14 Nồi cháo 40 lít 20/02/2021 1  Cái         5.400.000            5.600.000 3 Năm
15 Nồi cháo 50 lít 20/02/2021 1  Cái         6.000.000            6.300.000 3 Năm
16 Nồi cháo 60 lít 20/02/2021 1  Cái         7.100.000            7.500.000 3 Năm
17 Nồi cháo 70 lít 20/02/2021 1  Cái         8.900.000            8.300.000 3 Năm
18 Nồi cháo 80 lít 20/02/2021 1  Cái         9.100.000            9.600.000 3 Năm
19 Nồi cháo 90 lít 20/02/2021 1  Cái      10.000.000          10.500.000 3 Năm
20 Nồi cháo 100 lít 20/02/2021 1  Cái      10.500.000          11.000.000 3 Năm
21 Nồi cháo 110 lít 20/02/2021 1  Cái      11.000.000          11.500.000 3 Năm
22 Nồi cháo 120 lít 20/02/2021 1  Cái      11.500.000          12.000.000 3 Năm
23 Núm chỉnh nhiệt độ nồi phở, cháo 20/02/2021 1  Cái            150.000                200.000
24 Thanh điện trở U đơn – 220V 1kw – 3kw 20/02/2021 1  Cái            200.000                250.000  12 tháng
25 Thanh điện trở Cụm 3 thanh ren 49/50/55 220/380V 20/02/2021 1  Cái            500.000                700.000  12 tháng
26 Relay bán dẫn SSR 40, 60, 100 VA /500kOhm 20/02/2021 1  Cái            150.000                250.000  12 tháng
27 Điện trở 500k -2 W 20/02/2021 1  Cái            100.000                150.000  12 tháng
28 Đèn báo nguồn 220V 20/02/2021 1  Cái              20.000                  30.000  12 tháng
29 Aptomat cóc đen Panasonic 20/02/2021 1  Cái              65.000                100.000  18 tháng
30 Cầu chì có đế gắn ray 20/02/2021 1  Cái              30.000                  40.000  18 tháng
31 Cầu dao tép ( 2 tép) 20/02/2021 1  Cái            250.000                300.000  18 tháng
32 Dây điện CV 2×2.5mm 20/02/2021 1  m              15.000                  17.000 không BH
33 Dây điện đơn CV 1×4.0mm 20/02/2021 1  m              12.000                  15.000 không BH
34 Dây điện đơn CV 1×6.0mm 20/02/2021 1  m              15.000                  18.000 không BH
35 Ống điện trắng phi 20 20/02/2021 1  m                        –                           – không BH
36 Nẹp điện vuông 25mm 20/02/2021 1  m                        –                           – không BH
37 Ống ruột gà 20/02/2021 1  m                        –                           – không BH
 TỔNG CỘNG           37                  –             –           –    151.107.000        159.470.000