Thí nghiệm Truyền động điện

Thí nghiệm Truyền động điện

TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 2020

Thông báo hình thức đánh giá thí nghiệm Truyền động điện năm học 2020 – 2021

BẢNG ĐIỂM
Học kỳ 1 Năm học 2020-2021     Khoa: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Học phần: Thí nghiệm Truyền động điện     Lớp: Kỹ thuật điện, điện tử K40A(Mã: 11625011711 )
Giảng viên: Đỗ Văn Cần
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Thi lần 1 Điểm HP lần 1 Điểm HP Loại Lớp
1 3951070030 Võ Ngọc Anh 07/11/1998 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
2 3951070086 Lê Hồng Anh 16/10/1998 4 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
3 3951070101 Nguyễn Phan Duy Tấn 16/07/1998 0 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
4 4051070003 Lê Văn Hoà 11/12/1997 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
5 4051070004 Lê Quang Ý 03/05/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
6 4051070009 Nguyễn Thành Lợi 06/08/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
7 4051070010 Hồ Nguyễn Quang Thiện 01/08/1999 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
8 4051070011 Nguyễn Văn Trung 19/07/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
9 4051070014 Hồ Tiến Sĩ 01/09/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
10 4051070020 Nguyễn Hữu Biên 10/04/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
11 4051070022 Trần Thanh Tâm 03/01/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
12 4051070023 Hoàng Huy 20/03/1998 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
13 4051070024 Lâm Thiện Toán 08/11/1996 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
14 4051070026 Hoàng Ngọc Hùng 24/08/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
15 4051070038 Phạm Văn Vương 15/10/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
16 4051070046 Ngô Đăng Phương 20/09/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
17 4051070047 Phạm Đức Hiếu 11/10/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
18 4051070048 Huỳnh Thanh Nam 04/09/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
19 4051070049 Nguyễn Chí Đại 03/11/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
20 4051070052 Mạc Kim Khôi 12/10/1999 0 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
21 4051070053 Nguyễn Hữu Định 18/03/1999 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
22 4051070055 Nguyễn An Anh Kiệt 20/10/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
23 4051070057 Nguyễn Hoàng Tú 04/11/1999 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
24 4051070058 Vũ Duy Linh 06/01/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
25 4051070069 La Ô Y Đen 16/11/1998 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
26 4051070075 Nguyễn Đôn Tuệ 16/02/1998 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
27 4051070080 Lê Đình Phán 20/09/1997 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
28 4051070082 Nguyễn Ngọc Bá 19/06/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
29 4051070091 Trần Phú 03/08/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
30 4051070092 Nguyễn Công Thịnh 27/02/1999 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
31 4051070096 Hồ Đình Phương 01/06/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
32 4051070098 Lê Minh Trung 29/03/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
33 4051070102 Nguyễn Thành Hiến 10/04/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
34 4051070104 Hà Văn Ẩn 18/08/1999 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
35 4051070106 Nguyễn Đắc Luân 16/10/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
36 4051070107 Trần Đặng Tấn Thiết 02/03/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
37 4051070109 Cao Minh Trí 29/07/1999 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
38 4051070110 Nguyễn Đăng Khải 16/01/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
39 4051070116 Đoàn Minh Điệp 25/09/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
40 4051070122 Ngô Anh Việt 02/03/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
41 4051070126 Ngô Lê Tuấn Kiệt 25/12/1999 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
42 4051070127 Nguyễn Văn Tùng 08/10/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
43 4051070128 Nguyễn Trung Tài 10/11/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
44 4051070130 Phan Hồng Hồi 10/05/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
45 4051070133 Nguyễn Anh Hùng 24/03/1996 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
46 4051070137 Nguyễn Võ Chinh 10/11/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
47 4051070139 Nguyễn Chí Nghĩa 18/03/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
48 4051070141 Nguyễn Tấn Công 19/05/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
49 4051070146 Chamaleá Trương Đỉnh 07/02/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
50 425L070002 Lê Tiến Đạt 28/06/1993 4 Kỹ thuật Điện, Điện tử (CĐ-ĐH) K42

Mỗi SV đăng ký đánh giá năng lực sau khi tham gia đủ 5 buổi thực hành thí nghiệm, chọn ngẫu nhiên 1/5 nội dung sau đánh giá:

  • Xây dựng đặt tính cơ động cơ KĐB roto lồng sóc

  • Xây dựng đặt tính cơ động cơ KĐB roto dây quấn

  • Xây dựng đặt tính cơ động cơ Đồng bộ

  • Xây dựng đặt tính cơ động cơ một chiều

  • Xây dựng Điều khiển biến tần 3 PP (bàn phím, công tắc, núm điều chỉnh)

Thời gian bắt đầu từ 15/11/2020 đến hết ngày 15/01/2021

MỌI Ý KIẾN QUA EMAIL dvcan@ftt.edu.vn hoặc inbox qua facebook trước ngày 2/7/2020

Tài liệu thưch hành thí nghiệm 2020

Bài giảng truyền động điện link

Tài liệu tham khảo truyền động điện link

LỊCH THÍ NGHIỆM TRUYỀN ĐỘNG ĐiỆN
Buồi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tiết 1,2 x (N1)
Tiết 3,4,5
Tiết 6,7 x (N 2) x (N3)
Tiết 8,9,10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *