HP Truyền động điện

HP Truyền động điện

Theo dõi chuyên cần và giữa kỳ link

TT Mã SV Họ và tên Ng/Sinh Tên lớp KT1 KT2 KT3 KT4 KT5
1 3951070160 Lương Thanh Phong 27/08/1997 Kỹ thuật điện, điện tử K39B 5
2 4051070020 Nguyễn Hữu Biên 10/04/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B 4
3 4051070022 Trần Thanh Tâm 03/01/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
4 4051070023 Hoàng Huy 20/03/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K40B 4
5 4051070049 Nguyễn Chí Đại 03/11/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A 3
6 4051070050 Trần Tuấn Dũng 15/02/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
7 4051070082 Nguyễn Ngọc 19/06/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
8 4051070091 Trần Phú 03/08/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B 4
9 4051070102 Nguyễn Thành Hiến 10/04/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B 4
10 4051070107 Trần Đặng Tấn Thiết 02/03/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B 5
11 4051070109 Cao Minh Trí 29/07/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
12 4051070126 Ngô Lê Tuấn Kiệt 25/12/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
13 4051070127 Nguyễn Văn Tùng 08/10/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
14 4051070141 Nguyễn Tấn Công 19/05/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B 3
15 4151170010 Võ Thanh Nam 04/05/2000 Kỹ thuật điện K41A 4
16 4151170012 Mai Vũ Cường 26/06/2000 Kỹ thuật điện K41A 4 1
17 4151170013 Hồ Phước Định 01/02/2000 Kỹ thuật điện K41A 4
18 4151170015 Nguyễn Văn Nhật 10/02/2000 Kỹ thuật điện K41A 3
19 4151170017 Đỗ Thành Chơn 11/04/2000 Kỹ thuật điện K41A 8
20 4151170018 Võ Công Danh 12/11/2000 Kỹ thuật điện K41A 4
21 4151170019 Nguyễn Trương Tấn Hiếu 20/05/1999 Kỹ thuật điện K41A 5 3
22 4151170020 Huỳnh Quốc Cường 06/06/2000 Kỹ thuật điện K41A 8 2 1
23 4151170023 Trần Duy Trung 08/02/2000 Kỹ thuật điện K41A 4
24 4151170024 Nguyễn Văn Khương 18/03/2000 Kỹ thuật điện K41A 8
25 4151170029 Huỳnh Anh Đẩu 20/01/2000 Kỹ thuật điện K41A 9
26 4151170031 Bùi Văn Mẫn 29/01/1997 Kỹ thuật điện K41A 5
27 4151170032 Võ Quang Chánh 16/10/2000 Kỹ thuật điện K41A 6
28 4151170033 Dương Văn Quang 18/12/2000 Kỹ thuật điện K41A 6
29 4151170036 Lê Công Thành 09/10/2000 Kỹ thuật điện K41A 7
30 4151170040 Nguyễn Lê Hưng 18/07/2000 Kỹ thuật điện K41A 6
31 4151170042 Lê Quốc Huy 03/01/2000 Kỹ thuật điện K41A 8
32 4151170048 Trần Sĩ Nguyên 28/09/1999 Kỹ thuật điện K41A 7
33 4151170056 Nguyễn Quốc Bảo 27/07/2000 Kỹ thuật điện K41A 4
34 4151170059 Huỳnh Anh Đô 12/09/2000 Kỹ thuật điện K41B 5
35 4151170060 Huỳnh Anh Quốc 13/10/2000 Kỹ thuật điện K41B
36 4151170068 Nguyễn Thanh Tùng 03/11/2000 Kỹ thuật điện K41B 5 3
37 4151170070 Huỳnh Văn Thường 01/10/2000 Kỹ thuật điện K41B 5
38 4151170071 Nguyễn Trường Viên 10/10/2000 Kỹ thuật điện K41B 4
39 4151170077 Nguyễn Thành Tín 25/09/2000 Kỹ thuật điện K41B 4 2
40 4151170079 Nguyễn Đình Huy 20/03/2000 Kỹ thuật điện K41B
41 4151170080 Trần Nguyễn Hoàng Khanh 30/01/2000 Kỹ thuật điện K41B 5
42 4151170081 Lê Anh Vương 14/04/2000 Kỹ thuật điện K41B 2
43 4151170084 Phạm Thế Khải 21/10/2000 Kỹ thuật điện K41B 5 4
44 4151170085 Nguyễn Việt Kiên 26/01/2000 Kỹ thuật điện K41B 6
45 4151170086 Đặng Phùng Thanh 04/01/2000 Kỹ thuật điện K41B
46 4151170097 Đặng Thành Bảo 09/03/2000 Kỹ thuật điện K41B 3
47 4151170100 Trần Minh Thiện 09/09/2000 Kỹ thuật điện K41B
48 4151170102 Lê Nguyên Khang 14/03/2000 Kỹ thuật điện K41B 3
49 4151170103 Đặng Trung Nghĩa 28/10/2000 Kỹ thuật điện K41B 5
50 4151170115 Soukkaseum Douangpanya Douangpanya 05/03/1999 Kỹ thuật điện K41A 4
43 4051070110 Nguyễn Đăng Khải 16/01/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B 5
29 4151170041 Phạm Đình Lộc 01/02/2000 Kỹ thuật điện K41A 6
34 4151170065 Nguyễn Thành Quy 17/09/2000 Kỹ thuật điện K41B 5
36 4151170069 Huỳnh Văn Công 21/09/1999 Kỹ thuật điện K41B 5

Tài liệu bài giảng

Bài tập truyền động điện mẫu

Bài kiểm tra số 2 Động cơ không đồng bộ:

Thời hạn nộp bài tính cho 10 bài đầu tiên qua Email: dvcan@ftt.edu.vn.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *