Đồ án tốt nghiệp K39

Đồ án tốt nghiệp K39

LỊCH LÀM VIỆC NHÓM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Mẫu trình bày đồ án tốt nghiệp

https://docs.google.com/a/qnu.edu.vn/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cW51LmVkdS52bnxnb29nbGUtY29tfGd4OjY5MzQ1ODFhZTgyYzQ0OGQ

Tất cả các SV làm đồ án Tốt nghiệp bắt buột phải có mặt (cả ngày) tại P101A7 hàng tuần để kiểm tra tiến độ công việc đồ án. 

 

Tuần số 2 ngày 16/11/2020

STT Tên Vắng SĐT  Tên Đề tài
1 Nguyễn Trường Thi Đạt   Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát pha sơn
2 Nguyễn Thành Long v   Thiết kế hệ thống phát điện sức gió cho hộ gia đình
3 Phan Kim Triệu Đạt   Thiết kế hệ thống Smart Home
4 Lê Thanh Việt v   Thiết kế bãi đỗ xe tự động
5 Nguyễn Hữu Phúc v   Thiết kế SCADA cho trạm biến áp 22/0,4kV
6 Nguyễn Thanh Thương Đạt   Thiết kế thang máy điện 10 điểm dừng
7 Nguyễn Văn Tiến v   Thiết kế hệ thống SCADA cho điện mặt trời công suất trung bình
8 Lê Qúy Ngọc v   Thiết kế hệ thống SCADA cho điện mặt trời công suất nhỏ

Tuần số 1 : ngày 9/11/2020

STT Tên Vắng SĐT  Tên Đề tài
1 Nguyễn Trường Thi     Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát pha sơn
2 Nguyễn Thành Long V   Thiết kế hệ thống phát điện sức gió cho hộ gia đình
3 Phan Kim Triệu     Thiết kế hệ thống Smart Home
4 Lê Thanh Việt V   Thiết kế bãi đỗ xe tự động
5 Nguyễn Hữu Phúc V   Thiết kế SCADA cho trạm biến áp 22/0,4kV
6 Nguyễn Thanh Thương     Thiết kế thang máy điện 10 điểm dừng
7 Nguyễn Văn Tiến V   Thiết kế hệ thống SCADA cho điện mặt trời công suất trung bình
8 Lê Qúy Ngọc V   Thiết kế hệ thống SCADA cho điện mặt trời công suất nhỏ

Đề cương đã được duyệt


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *