Thí nghiệm thực hành Vi điều khiển

Thí nghiệm thực hành Vi điều khiển

LỊCH THI THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN

BẢNG ĐIỂM
Học kỳ 2 Năm học 2019-2020     Khoa: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Học phần: Thí nghiệm Kỹ thuật vi điều khiển     Lớp: Kỹ thuật điện, điện tử K40A(Mã: 11625011711 )
Giảng viên: Đỗ Văn Cần
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Thi lần 1 Điểm HP lần 1 Điểm HP Loại Lớp
1 3951070004 Lưu Hoàng Sơn 13/07/1998 4 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
2 3951070060 Lê Thanh Việt 29/05/1998 4 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
3 3951070064 Mai Văn Xa 27/04/1998 4 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
4 3951070070 Bùi Anh Đô 19/04/1998 5 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
5 3951070076 Hoàng Hồng Hưng 19/02/1998 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
6 3951070103 Dương Quang Vinh 04/10/1998 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
7 3951070104 Tô Thanh Tùng 16/10/1997 8 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
8 3951070113 Lê Trần Đông 10/04/1998 4 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
9 3951070114 Nguyễn Thành Lợi 26/06/1998 6 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
10 3951070141 Nguyễn Văn Tiến 01/03/1991 4 Kỹ thuật điện, điện tử K39A
11 3951070148 Nguyễn Tấn Thiên 30/11/1998 8 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
12 3951070156 Nguyễn Vương 25/06/1998 4 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
13 3951070163 Võ Đông Duy 20/04/1998 7 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
14 3951070188 Hồ Quang Tám 20/02/1998 4 Kỹ thuật điện, điện tử K39B
15 4051070005 Đỗ Đình Thanh 22/10/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
16 4051070009 Nguyễn Thành Lợi 06/08/1999 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
17 4051070010 Hồ Nguyễn Quang Thiện 01/08/1999 Covid Kỹ thuật điện, điện tử K40A
18 4051070011 Nguyễn Văn Trung 19/07/1999 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
19 4051070014 Hồ Tiến Sĩ 01/09/1999 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
20 4051070015 Nguyễn Đức Thịnh 26/08/1999 10 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
21 4051070020 Nguyễn Hữu Biên 10/04/1999 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
22 4051070021 Huỳnh Thanh Long 06/05/1998 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
23 4051070023 Hoàng Huy 20/03/1998 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
24 4051070024 Lâm Thiện Toán 08/11/1996 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
25 4051070026 Hoàng Ngọc Hùng 24/08/1999 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
26 4051070028 Cao Văn Phú 10/11/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
27 4051070033 Đặng Minh Quang 01/10/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
28 4051070038 Phạm Văn Vương 15/10/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
29 4051070041 Đồng Ngọc Vũ 29/05/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
30 4051070043 Mai Tiến Lộc 26/01/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
31 4051070045 Phạm Thanh Bình 07/10/1999 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
32 4051070046 Ngô Đăng Phương 20/09/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
33 4051070047 Phạm Đức Hiếu 11/10/1999 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
34 4051070048 Huỳnh Thanh Nam 04/09/1999 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
35 4051070049 Nguyễn Chí Đại 03/11/1999 0 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
36 4051070050 Trần Tuấn Dũng 15/02/1999 0 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
37 4051070053 Nguyễn Hữu Định 18/03/1999 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
38 4051070054 Nguyễn Thanh Huy 24/04/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
39 4051070058 Vũ Duy Linh 06/01/1999 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
40 4051070061 Phạm Quốc Trung 01/03/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
41 4051070062 Võ Xuân Trường 08/08/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
42 4051070064 Nguyễn Văn Ninh 10/02/1999 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
43 4051070066 Vũ Văn Tiến 24/04/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
44 4051070067 Đặng Xuân Phi 17/09/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
45 4051070069 La Ô Y Đen 16/11/1998 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
46 4051070072 Nguyễn Thành Luân 24/02/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
47 4051070075 Nguyễn Đôn Tuệ 16/02/1998 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
48 4051070079 Nguyễn Quang Hà 04/12/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
49 4051070080 Lê Đình Phán 20/09/1997 0 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
50 4051070081 Nguyễn Văn Cường 10/10/1999 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
51 4051070084 Lê Minh Mẫn 19/03/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
52 4051070087 Nguyễn Hồng Dương 28/07/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
53 4051070091 Trần Phú 03/08/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
54 4051070096 Hồ Đình Phương 01/06/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
55 4051070097 Võ Văn Thành 11/06/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
56 4051070098 Lê Minh Trung 29/03/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
57 4051070100 Bùi Tấn Đạt 20/03/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
58 4051070101 Phạm Ngọc Sơn 04/01/1998 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
59 4051070102 Nguyễn Thành Hiến 10/04/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
60 4051070106 Nguyễn Đắc Luân 16/10/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
61 4051070107 Trần Đặng Tấn Thiết 02/03/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
62 4051070108 Nguyễn Huỳnh Gia Huy 09/08/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
63 4051070109 Cao Minh Trí 29/07/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
64 4051070110 Nguyễn Đăng Khải 16/01/1999 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
65 4051070115 Nguyễn Việt Hưng 28/11/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
66 4051070116 Đoàn Minh Điệp 25/09/1999 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
67 4051070117 Ngô Bùi Đại Lợi 27/08/1999 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
68 4051070122 Ngô Anh Việt 02/03/1999 9 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
69 4051070126 Ngô Lê Tuấn Kiệt 25/12/1999 4 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
70 4051070127 Nguyễn Văn Tùng 08/10/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
71 4051070131 Trần Minh Rê 09/04/1997 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
72 4051070133 Nguyễn Anh Hùng 24/03/1996 6 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
73 4051070134 Trần Vũ Bảo Châu 04/09/1995 7 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
74 4051070138 Trương Như Nghĩa 17/08/1999 5 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
75 4051070139 Nguyễn Chí Nghĩa 18/03/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
76 4051070141 Nguyễn Tấn Công 19/05/1999 0 Kỹ thuật điện, điện tử K40B
77 4051070146 Chamaleá Trương Đỉnh 07/02/1999 8 Kỹ thuật điện, điện tử K40A
Tổng số sinh viên: 77

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *