HP Mạng TTCN và SCADA

HP Mạng TTCN và SCADA

Theo dõi chuyên cần và giữa kỳ link (chia nhóm học phòng máy) K40

Bài giảng Mạng TTCN và SCADA

mọi ý kiến gửi email dvcan@ftt.edu.vn

Mọi ý kiến trước khi gửi điểm cho Trung tâm phản hồi trước 3/4/2021 qua Email dvcan@ftt.edu.vn

TT Mã SV Họ và tên Ng/Sinh Tên lớp Điểm GK Đăng ký 5/12/2021
1 4051070017 Trương Văn Phú 30/11/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A ca 1 S1200
2 4051070024 Lâm Thiện Toán 08/11/1996 Kỹ thuật điện, điện tử K40B Ca 1 s1500
3 4051070033 Đặng Minh Quang 01/10/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A Ca 1 s1200
4 4051070041 Đồng Ngọc 29/05/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A Ca 1 s1200
5 4051070067 Đặng Xuân Phi 17/09/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A Ca 1 v
6 4051070098 Lê Minh Trung 29/03/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B Ca 1 S300
7 4051070118 Trịnh Văn Hùng 02/09/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A ca 1 s1200
8 4051070122 Ngô Anh Việt 02/03/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B Ca 1 s1500
42 4051070039 Nguyễn Hữu Nhơn 28/04/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A ca 1 p
43 3951070046 Nguyễn Xuân Nguyên 21/12/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39A ca 1 v v
45 3951070172 Ngô Tấn Lực 06/03/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39B ca 1 v v
46 3951070174 Lê Nguyễn Quốc Đạt 07/05/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K39B ca 1 S200 v
47 4051070016 Trần Hồng Sơn 04/02/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 1 v v
48 4051070043 Mai Tiến Lộc 26/01/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 1 s1500
49 4051070068 Nguyễn Thành Luân 24/02/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A ca 1 v v
50 4051070071 Nguyễn Huỳnh Gia Huy 09/08/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 1 v v
51 4051070072 Trần Minh 09/04/1997 Kỹ thuật điện, điện tử K40A ca 1 v v
52 4051070096 Hà Đức Toàn 27/04/1993 Kỹ thuật điện, điện tử (CĐ-ĐH) K40 ca 1 v v
53 4051070108 Võ ngọc Anh ca 1 v v
54 4051070131 Nguyễn Hồng Dương ca 1 s1200
56 405L070011 Đinh Hoài Linh 17/06/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A ca 1 s1200
56 Nguyễn Thanh Huy 30/10/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A ca 1 s1200
56 Đặng Thanh Sang ca 1 s1200 v
40 4051070007 Phạm Thành Tâm 25/10/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A ca 2 s1200
41 4051070025 Trần Nhật Huy 20/11/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s200
9 4051070009 Hồ Đình Phương 01/06/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s200
10 4051070021 Nguyễn Thành Lợi 06/08/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B Ca 2 s1200
11 4051070023 Huỳnh Thanh Long 06/05/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K40A Ca 2 s1200 R
12 4051070037 Hoàng Huy 20/03/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s300
13 4051070046 Trần Trọng Bình 15/05/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B Ca 2 S300
14 4051070048 Ngô Đăng Phương 20/09/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s1200
15 4051070049 Huỳnh Thanh Nam 04/09/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A Ca 2 s1200
16 4051070058 Nguyễn Chí Đại 03/11/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A ca 2 s200
17 4051070062 Vũ Duy Linh 06/01/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B 10 Ca 2 v
18 4051070073 Võ Xuân Trường 08/08/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B Ca 2 S200
19 4051070075 Lê Ngọc Sang 11/12/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B Ca 2 s200
20 4051070082 Nguyễn Đôn Tuệ 16/02/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s1500
21 4051070091 Nguyễn Ngọc 19/06/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A Ca 2 s200
22 4051070092 Trần Phú 03/08/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 v
23 4051070097 Nguyễn Công Thịnh 27/02/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s1500
24 4051070100 Võ Văn Thành 11/06/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B Ca 2 s1500
25 4051070101 Bùi Tấn Đạt 20/03/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s200
26 4051070102 Phạm Ngọc Sơn 04/01/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K40B Ca 2 s300
27 4051070103 Nguyễn Thành Hiến 10/04/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s1200
28 4051070105 Nguyễn Thương Tín 12/02/1998 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s300
29 4051070107 Nguyễn Đức Tính 07/06/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s1200
30 4051070109 Trần Đặng Tấn Thiết 02/03/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s200
31 4051070110 Cao Minh Trí 29/07/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s1200
32 4051070116 Nguyễn Đăng Khải 16/01/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s1200
33 4051070126 Đoàn Minh Điệp 25/09/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s1200
34 4051070127 Ngô Lê Tuấn Kiệt 25/12/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 v
35 4051070128 Nguyễn Văn Tùng 08/10/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s300
36 4051070130 Nguyễn Trung Tài 10/11/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s1500
37 4051070137 Phan Hồng Hồi 10/05/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A Ca 2 s1200
38 4051070139 Nguyễn Võ Chinh 10/11/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s1500
39 4051070141 Nguyễn Chí Nghĩa 18/03/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40A Ca 2 s1200
44 3951070144 Nguyễn Tấn Công 19/05/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s1500
55 4051070136 Đoàn Ngọc Hoài 16/07/1997 Kỹ thuật điện, điện tử K39A ca 2 s300
55 4051070136 Huỳnh Đỗ Truyền 26/12/1999 Kỹ thuật điện, điện tử K40B ca 2 s1200

Phần mềm TIAPortal V16:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *